Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

 Κατάσταση σημείων συγκέντρωσης κατοίκων μετά από φαινόμενα σεισμού του Δήμου Φαρκαδόνας.

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Η Δημοτική Ενότητα Φαρκαδόνας αποτελείται από την Δημοτική κοινότητα ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ και τις εξής τοπικές κοινότητες ΖΑΡΚΟΥ , ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ , ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ , ΓΡΙΖΑΝΟΥ, ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΕΛΟΥ.

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Η Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας αποτελείται από την Δημοτική κοινότητα ΟΙΧΑΛΙΑΣ και τις εξής τοπικές κοινότητες ΚΛΟΚΟΤΟΥ , ΚΡΗΝΗΣ , ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ, ΠΕΤΡΩΤΟΥ.

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ

Η Δημοτική Ενότητα Πελινναίων αποτελείται από την Δημοτική κοινότητα ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ και τις εξής τοπικές κοινότητες ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ , ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ , ΝΟΜΗΣ, ΣΕΡΒΩΤΩΝ.

Σαν σημεία συγκέντρωσης κατοίκων μετά από φαινόμενα σεισμού του Δήμου Φαρκαδόνας ορίζονται τα Γήπεδα και ο Μερηάς ή ελεύθερες Δημοτικές εκτάσεις στα όρια των οικισμών.

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

 

Φαρκαδόνα : 11/6/2014

Αρ. Πρωτ.:9376

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                   : 50.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                    : 40.650,40 €

ΦΠΑ                                             :   9.349,60 €                                                                                                              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την τεχνική βοήθεια του Δήμου Φαρκαδόνας,  προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 23/6/2014 και από ώρα 10.00 έως 10.30  ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο  ισόγειο του Δημαρχιακού καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Γ. Γεννηματά 1, στη Φαρκαδόνα. Σε περίπτωση ματαίωσης της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη, θα επαναληφθεί στις 30/6/2014 την ίδια ημέρα και ίδια ώρα. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι:

Δήμος Φαρκαδόνας

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 1, Φαρκαδόνα       

Ταχ. Κωδ.: 42031

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα των κλάδων ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και ΠΕ Περιβάλλοντος και με τις ειδικότητες και τα προσόντα που προβλέπονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Όλα  τα τεύχη του διαγωνισμού, θα διατίθενται από τον Δήμο Φαρκαδόνας στο αντίτιμο των 5,00 €.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου θα κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Φαρκαδόνας, οδός Γεννηματά αριθμ. 1 και στο τηλέφωνο 2433350020, Ντιούδη Αρχοντία.

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας

 Κων/νος Οικονόμου

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK

Attachments:
Download this file (Περίληψη Τεχνικής Βοήθειας.pdf)Άνοιγμα Αρχείου[Περίληψη Τεχνικής Βοήθειας.pdf]71 kB

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας ενημερώνει τους Δημότες του να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων σύμφωνα με το (άρθρο 94, παρ. 1.26) του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», διότι με την είσοδο στην θερινή περίοδο, αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών και άλλων κινδύνων.

Καλούνται οι δημότες να προβούν  στις προβλεπόμενες ενέργειες κοπής και απομάκρυνσης χόρτων, σκουπιδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών από τα οικόπεδά τους  καθώς και στην περιοδική επιμέλειά τους, σύμφωνα με την ισχύουσα 4/ 2012 Πυροσβεστική Διάταξη.

Συγκεκριμένα στο ανωτέρω άρθρο 94, παρ. 1.26 αναφέρεται ότι:

«Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων .

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, βεβαιώνεται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK

Attachments:
Download this file (Ανακοίνωση Καθαρισμός Οικοπέδων.doc)Λήψη Αρχείου[Ανακοίνωση Καθαρισμός Οικοπέδων.doc]125 kB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΗΝ 1η ΜΑΪΟΥ

 

 Από 1η Μαΐου μέχρι και 31η Οκτωβρίου δεν επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο. Όσοι εκτελούν εργασίες στην ύπαιθρο (ιδίως με χρήση φλόγας ή που αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία) κατά την παραπάνω περίοδο και κυρίως κοντά σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε βλάστηση με ξηρούς θάμνους και χόρτα, οφείλουν να προσέχουν ιδιαίτερα και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς. Όσοι διαθέτουν οικοπεδικούς χώρους, να προβούν στον καθαρισμό τους από τα χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά, από τα οποία μπορεί να ξεκινήσει πυρκαγιά ή να τροφοδοτηθεί μια άλλη πυρκαγιά.

Την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου έως και 30η Απριλίου που επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο, όσοι εκτελούν εργασίες καθαρισμού αγρών ή κλαδεύσεις δέντρων, να αποφεύγουν την καύση τους όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και κυρίως όταν φυσάει αέρας. Αμέσως μετά την καύση τους, να σβήνουν με νερό τα υπολείμματα αυτής.

Όσοι διαθέτουν εξοχικές κατοικίες ή γενικά κατοικίες κοντά σε δάση και δασικές εκτάσεις ή σε περιοχές με βλάστηση, να προβούν στον καθαρισμό των χόρτων εντός και γύρω από αυτές, καθώς και στην κοπή κλαδιών δέντρων που βρίσκονται κοντά σε παράθυρα ή πάνω από τις σκεπές. Επίσης να εξασφαλίσουν δεξαμενή νερού με βρύση και λάστιχο ποτίσματος κήπων, μήκους τουλάχιστον 20 μέτρων.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης παρατηρήσει ύποπτο καπνό ή φλόγα στην ύπαιθρο, να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο (2433061166), δίνοντας τις αναγκαίες πληροφορίες που θα του ζητηθούν, για την έγκαιρη επέμβαση και κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μέχρι την άφιξη της πυροσβεστικής μπορεί ο ίδιος να προσπαθήσει να σβήσει ή να περιορίσει τις μικρές εστίες χρησιμοποιώντας νερό, χώμα, άμμο, ένα κλαδί ή φορητό πυροσβεστήρα.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK

Attachments:
Download this file (Οδηγίες Αντιπυρικής Περιόδου.doc)Λήψη Αρχείου[Οδηγίες Αντιπυρικής Περιόδου.doc]134 kB

Εκλογικές Δαπάνες

Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και Δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18 Μαΐου 2014. Οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Attachments:
Download this file (Εγκύκλιος Εκλογικών Δαπανών.pdf)Άνοιγμα Αρχείου[Εγκύκλιος Εκλογικών Δαπανών.pdf]218 kB

Ανακοίνωση για τις άδειες χρήσης νερού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τις άδειες χρήσης νερού και τη συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες υφιστάμενων σημείων υδροληψίας και εφόσον δεν έχουν καταθέσει ήδη φάκελο για έκδοση-ανανέωση άδειας χρήσης νερού, υποχρεούνται μέχρι την 15η Μαΐου 2014 να καταθέσουν αίτηση για εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) στο Δήμο στον οποίο βρίσκεται το σημείο υδροληψίας(γεώτρηση, πηγή, ποτάμι κ.λ.π). Δείτε την ανακοίνωση που ακολουθεί και το επισυναπτόμενο αρχείο.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK

Attachments:
Download this file (Ανακοίνωση για εθνικό μητρώο σημείων υδροληψίας.doc)Λήψη Αρχείου[Ανακοίνωση για εθνικό μητρώο σημείων υδροληψίας.doc]66 kB
Download this file (Σημείο Υδροληψίας.pdf)Άνοιγμα Αρχείου[Σημείο Υδροληψίας.pdf]165 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2/2014

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 7 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK

Attachments:
Download this file (Συγλιση Οικονομικης Επιτροπής την 7-2-2014.doc)Λήψη Αρχείου[Συγλιση Οικονομικης Επιτροπής την 7-2-2014.doc]71 kB

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Ιωάννης Σακελλαρίου

Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα