ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKTAKTOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Φαρκαδόνα, 6/6/2018

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                                         Αρ. πρωτ.: 4606

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ                                                                                    Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                   ΠΡΟΣ Αποδέκτες  (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

                                                                                                                   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα:

«Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Τετάρτη 6 Ιουνίου και ώρα 20:00΄ με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και η λήψη απόφασης σχετικής με το θέμα είναι υποχρεωτική προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του δήμου.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Μπαγιώτης Μιχαήλ

Attachments:
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-6-2018.pdf)PROSKILSI_DS_060618[PROSKILSI_DS_060618]30 kB

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Ιωάννης Σακελλαρίου

Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα