Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Προγραμματισμού, Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας του Δήμου Φαρκαδόνας

 

 - ΑΔΑ Ω18ΘΩΗΗ-Ψ51, αρ. πρ. 4428/01.06.2020, αρ. απ. 119/2020 Κανονιστική Πράξη,

ΑΔΑ ΩΘΝ0ΩΗΗ-ΞΚΓ, αρ. πρ. 3245/13.04.2020, αρ. απ. 93/2020 Απόφαση Δημάρχου,

ΑΔΑ ΨΣΙ8ΩΗΗ-Φ44, αρ. πρ. 3451/27.04.2020, αρ. απ. 101/2020 Απόφαση Δημάρχου

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Σπυρίδων Αγναντής

Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα