Διευκρινήσεις για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα "ΣΤΗΡΙ-ΖΩ"


ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
που επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» (ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για απόρους TEBA/FEAD), μέσω των τριών ΚΕΠ του Δήμου μας, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ
  • Ταυτότητα
  • Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομική χρήση 2014)

Σημείωση : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αιτήσεις Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής "ΣΤΗΡΙ-ΖΩ"


Ό Δήμος Φαρκαδόνας, αρωγός σε κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση του φαινομένου της φτώχειας, συμμετέχει μαζί με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Φαρκαδόνας (ΚΟΙ.ΔΕ.ΦΑ) στην Κοινωνική Σύμπραξη «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», η οποία αποτελείται από 23 δημόσιους και κοινωνικούς φορείς του Νομού μας με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Τρικκαίων και συστάθηκε για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (TEBA/FEAD), προϋπολογισμού 330.555.921,00 € για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Υλοποιείται το πρόγραμμα "Στέγαση και Επανένταξη"


Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» και πιο συγκεκριμένα το Σχέδιο «Στέγαση και Επανένταξη αστέγων στους 4 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Δήμος Φαρκαδόνας, Δήμος Πύλης, Δήμος Καλαμπάκας και Δήμος Τρικκαίων) εντάσσεται στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους αστέγους του άρθρου 29 του νόμου 4052/12.
Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη αστέγων και απειλουμένων από έλλειψη στέγης που διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες και υπό καθεστώς φτώχειας. Το σχέδιο περιλαμβάνει δύο πυλώνες ενεργειών: ενέργειες στέγασης και ενέργειες εργασιακής επανένταξης.

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Σπυρίδων Αγναντής

Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα