Πρόσληψη προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας


Ο Δήμος Φαρκαδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) και διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση πρόσληψη προσωπικού [ΕΔΩ].

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Ιωάννης Σακελλαρίου

Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα