Εθνικό Κτηματολόγιο Αναρτήθηκαν Νέα Πινάκια με τις Ημερομηνίες των Ενστάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 221 - παρ. 10 του Ν. 4412/2016
2) Tης αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα του άρθρου 5 –παρ. 5.2.2
α) Πρόκειται να προβεί στην διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 202.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
β) Θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.gr την Παρασκευή 22/05/2020 και ώρα 09.00 π.μ., για την επιλογή των τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του παραπάνω αναφερομένου έργου.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 - παρ. 10 του Ν. 4412/2016.
Το παρόν δημοσιεύεται και στο site του Δήμου Φαρκαδόνας (www.farkadona.gr)

Attachments:
Download this file (ΑΝΑΚ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ_signed.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ]329 kB

Αναρτήθηκαν τα πρώτα πινάκια συνεδριάσεων των επιτροπών για την εξέταση των ενστάσεων του κτηματολογίου

Από τον Δήμο Φαρκαδόνας γίνεται γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων των τεσσάρων Καλλικρατικών Δήμων Καλαμπάκας, Πύλης, Τρικκαίων & Φαρκαδόνας της Π.Ε. Τρικάλων.

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Σπυρίδων Αγναντής

Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα