Συντονιστής ο Δήμος Φαρκαδόνας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “INTEGRURAL” για την ανάπτυξη του ύπαιθρου χώρου

 
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας Σπυρίδων Αγναντής, υπέγραψε την σύμβαση επιχορήγησης, για την υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού Ευρωπαϊκού προγράμματος,  το οποίο θα συντονίσει και θα υλοποιήσει ο Δήμος Φαρκαδόνας , μετά από πρόταση χρηματοδότησης που υπέβαλλε στο   Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.
 

Στο 16ο Πανελλήνιο συνέδριο για τις υγιείς πόλεις συμμετείχε ο Δήμος Φαρκαδόνας

 
Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, το 16ο Πανελλήνιο συνέδριο το οποίο είχε σαν θέμα «Υγιείς και ανθεκτικές πόλεις στην περίοδο της κρίσης: Η εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέσω των 6 πολιτικών του Π.Ο.Υ. για τον άνθρωπο». Η φιλοξενία έγινε από τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής και ανάμεσα στους συμμετέχοντες Δήμους ήταν και της Φαρκαδόνας.

Εθνικό Κτηματολόγιο Αναρτήθηκαν Νέα Πινάκια με τις Ημερομηνίες των Ενστάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΠΙΝΑΚΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωσης διενέργειας κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 221 - παρ. 10 του Ν. 4412/2016
2) Tης αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα του άρθρου 5 –παρ. 5.2.2
α) Πρόκειται να προβεί στην διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 202.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
β) Θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ) που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.gr την Παρασκευή 22/05/2020 και ώρα 09.00 π.μ., για την επιλογή των τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του παραπάνω αναφερομένου έργου.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 - παρ. 10 του Ν. 4412/2016.
Το παρόν δημοσιεύεται και στο site του Δήμου Φαρκαδόνας (www.farkadona.gr)

Attachments:
Download this file (ΑΝΑΚ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ_signed.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ]329 kB

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Σπυρίδων Αγναντής

Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα