Κατασκευή έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως κοιμητηρίου Ζάρκου»


Ολοκληρώνεται το έργο «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως κοιμητηρίου Ζάρκου». Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 39.024,39 € χωρίς Φ.Π.Α. (40.000,00 με Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας των ποσοστών πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

Κατασκευή έργου "Εσωτερική Οδοποιΐα Δήμου Φαρκαδόνας"


Ξεκίνησε από την έδρα του Δήμου Φαρκαδόνας και θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα η αποκατάσταση του οδοστρώματος εξαιτίας των φθορών από την πάροδο του χρόνου και τομών που προκλήθηκαν από διάφορες παρεμβάσεις. Ο προϋπολογισμός των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 129.268,29 € χωρίς Φ.Π.Α. (159.000,00 με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τη επικαιροποιημένη υπ' αριθμ. 30/2013 με τίτλο "Εσωτερική Οδοποιΐα Δήμου Φαρκαδόνας" μελέτη κατασκευής του. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Υποβολή προτάσεων στο ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 – 2020 για τη χρηματοδότηση έργων ύδρευσης


Το διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρκαδόνας σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 17/3/2016 ενέκρινε :
  •  την υπ’ αριθμ. 8/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας «Αντικατάσταση – αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης Φαρκαδόνας» και των τευχών δημοπράτησής της, προϋπολογισμού 526.000,00 ευρώ   
  • και την υπ’ αριθμ. 9/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Παναγίτσας – Γριζάνου – Διασέλλου – Αχλαδοχωρίου» και των τευχών δημοπράτησής της, προϋπολογισμού 1.550.000,00 ευρώ,
που συντάχτηκαν επί θητείας του νυν δημάρχου Φαρκαδόνας κ. Θανάση Μεριβάκη, ώστε να υποβληθεί πρόταση στο ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 – 2020 για τη χρηματοδότηση των έργων.
 
Την ίδια μέρα και μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ, το δημοτικό συμβούλιο, με τη σειρά του ενέκρινε τις παραπάνω δύο μελέτες όπως επίσης και τις προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΦ, ώστε ο Δήμος που διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνική, οικονομική υπηρεσία, απαιτούμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κ.λ.π.) να μπορέσει να αποτελέσει το Φορέα υλοποίησης των έργων.   

Διευθέτηση χειμάρρου Νεοχωρίτη και αντιδιαβρωτική προστασία της κοίτης στη θέση Παλιαμάνα στην Οιχαλία


Ο Δήμος Φαρκαδόνας με την υπ’ αριθμ. 1/2012 μελέτη, που συντάχθηκε από το Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του, προχώρησε στην υλοποίηση του έργου διευθέτησης χειμάρρου Νεοχωρίτη και αντιδιαβρωτικής προστασίας της κοίτης στη θέση Παλιαμάνα του Δ.Δ. Οιχαλίας.

Επισκευή δημοτικού καταστήματος Σερβωτών


Ο Δήμος Φαρκαδόνας με την υπ’ αριθμ. 8/2015 μελέτη έργου προϋπολογισμού 11.998,22 €, η οποία συντάχθηκε από το Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, έχει προβεί στην επισκευή του δημοτικού καταστήματος Σερβωτών.

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Ιωάννης Σακελλαρίου

Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα