Κατασκευή καινούργιου θυροφράγματος στον ποταμό Μέγα


Ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου θυροφράγματος στον ποταμό Μέγα και συγκεκριμένα στη θέση «Γκρουπ» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης / υπηρεσίας 43.999,07 €. Να σημειωθεί πως είχε προηγηθεί αναλυτική διακήρυξη και δημοπράτηση του έργου για να επιλεγεί ο μειοδότης ανάδοχος. Το έργο περιελάμβανε την αντικατάσταση του υφιστάμενου θυροφράγματος  με ένα νέο σύγχρονης κατασκευής και με το οποίο θα  επιτυγχάνεται η ρύθμιση της στάθμης του ποταμού διασφαλίζοντας κατά αυτό τον τρόπο την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή.

Συμμετοχή του Δήμου Φαρκαδόνας στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»Τη συμμετοχή του Δήμου Φαρκαδόνας στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση του στις 30 Αυγούστου 2016, μετά από εισήγηση του αρμοδίου Γραφείου Προγραμματισμού.

Να σημειωθεί πως είχαν προηγηθεί οι σχετικές επαφές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η πόλη Raska της Σερβίας μας περιέλαβε σε ομάδα Ευρωπαϊκών φορέων και πόλεων, στην οποία μετέχουν επίσης οι Δήμοι: Alba Iulia (Ρουμανία), Jonava (Λιθουανία), Sliac (Σλοβακία), Ευρώτα (Ελλάδα), Caltanisseta (Ιταλία) και οι Μ.Κ.Ο.: Brainstorm group (σε συνεργασία με το Trudovets, Βουλγαρία), A Rocca (σε συνεργασία με το Gerazi Siculo, Ιταλία), BrailART Association (σε συνεργασία με το Δήμο της Braila, Ρουμανία).

Ως επικεφαλής η πόλη Raska της Σερβίας, θα προτείνει το project με τίτλο “UNITED” στο πρόγραμμα Europe for Citizens, και θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, εθνικές και τοπικές στρατηγικές σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αγροτικό τομέα, τον εθελοντισμό, την ανεργία των νέων.

Κατασκευή έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως κοιμητηρίου Ζάρκου»


Ολοκληρώνεται το έργο «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως κοιμητηρίου Ζάρκου». Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 39.024,39 € χωρίς Φ.Π.Α. (40.000,00 με Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας των ποσοστών πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

Κατασκευή έργου "Εσωτερική Οδοποιΐα Δήμου Φαρκαδόνας"


Ξεκίνησε από την έδρα του Δήμου Φαρκαδόνας και θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα η αποκατάσταση του οδοστρώματος εξαιτίας των φθορών από την πάροδο του χρόνου και τομών που προκλήθηκαν από διάφορες παρεμβάσεις. Ο προϋπολογισμός των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 129.268,29 € χωρίς Φ.Π.Α. (159.000,00 με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τη επικαιροποιημένη υπ' αριθμ. 30/2013 με τίτλο "Εσωτερική Οδοποιΐα Δήμου Φαρκαδόνας" μελέτη κατασκευής του. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Σπυρίδων Αγναντής

Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα