Κατασκευή καινούργιου θυροφράγματος στον ποταμό Μέγα


Ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου θυροφράγματος στον ποταμό Μέγα και συγκεκριμένα στη θέση «Γκρουπ» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης / υπηρεσίας 43.999,07 €. Να σημειωθεί πως είχε προηγηθεί αναλυτική διακήρυξη και δημοπράτηση του έργου για να επιλεγεί ο μειοδότης ανάδοχος. Το έργο περιελάμβανε την αντικατάσταση του υφιστάμενου θυροφράγματος  με ένα νέο σύγχρονης κατασκευής και με το οποίο θα  επιτυγχάνεται η ρύθμιση της στάθμης του ποταμού διασφαλίζοντας κατά αυτό τον τρόπο την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή.

Συμμετοχή του Δήμου Φαρκαδόνας στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»Τη συμμετοχή του Δήμου Φαρκαδόνας στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση του στις 30 Αυγούστου 2016, μετά από εισήγηση του αρμοδίου Γραφείου Προγραμματισμού.

Να σημειωθεί πως είχαν προηγηθεί οι σχετικές επαφές για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η πόλη Raska της Σερβίας μας περιέλαβε σε ομάδα Ευρωπαϊκών φορέων και πόλεων, στην οποία μετέχουν επίσης οι Δήμοι: Alba Iulia (Ρουμανία), Jonava (Λιθουανία), Sliac (Σλοβακία), Ευρώτα (Ελλάδα), Caltanisseta (Ιταλία) και οι Μ.Κ.Ο.: Brainstorm group (σε συνεργασία με το Trudovets, Βουλγαρία), A Rocca (σε συνεργασία με το Gerazi Siculo, Ιταλία), BrailART Association (σε συνεργασία με το Δήμο της Braila, Ρουμανία).

Ως επικεφαλής η πόλη Raska της Σερβίας, θα προτείνει το project με τίτλο “UNITED” στο πρόγραμμα Europe for Citizens, και θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, εθνικές και τοπικές στρατηγικές σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αγροτικό τομέα, τον εθελοντισμό, την ανεργία των νέων.

Κατασκευή έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως κοιμητηρίου Ζάρκου»


Ολοκληρώνεται το έργο «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως κοιμητηρίου Ζάρκου». Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 39.024,39 € χωρίς Φ.Π.Α. (40.000,00 με Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας των ποσοστών πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

Κατασκευή έργου "Εσωτερική Οδοποιΐα Δήμου Φαρκαδόνας"


Ξεκίνησε από την έδρα του Δήμου Φαρκαδόνας και θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα η αποκατάσταση του οδοστρώματος εξαιτίας των φθορών από την πάροδο του χρόνου και τομών που προκλήθηκαν από διάφορες παρεμβάσεις. Ο προϋπολογισμός των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 129.268,29 € χωρίς Φ.Π.Α. (159.000,00 με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τη επικαιροποιημένη υπ' αριθμ. 30/2013 με τίτλο "Εσωτερική Οδοποιΐα Δήμου Φαρκαδόνας" μελέτη κατασκευής του. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Υποβολή προτάσεων στο ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 – 2020 για τη χρηματοδότηση έργων ύδρευσης


Το διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρκαδόνας σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 17/3/2016 ενέκρινε :
  •  την υπ’ αριθμ. 8/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας «Αντικατάσταση – αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης Φαρκαδόνας» και των τευχών δημοπράτησής της, προϋπολογισμού 526.000,00 ευρώ   
  • και την υπ’ αριθμ. 9/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Παναγίτσας – Γριζάνου – Διασέλλου – Αχλαδοχωρίου» και των τευχών δημοπράτησής της, προϋπολογισμού 1.550.000,00 ευρώ,
που συντάχτηκαν επί θητείας του νυν δημάρχου Φαρκαδόνας κ. Θανάση Μεριβάκη, ώστε να υποβληθεί πρόταση στο ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 – 2020 για τη χρηματοδότηση των έργων.
 
Την ίδια μέρα και μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ, το δημοτικό συμβούλιο, με τη σειρά του ενέκρινε τις παραπάνω δύο μελέτες όπως επίσης και τις προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΦ, ώστε ο Δήμος που διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνική, οικονομική υπηρεσία, απαιτούμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κ.λ.π.) να μπορέσει να αποτελέσει το Φορέα υλοποίησης των έργων.   

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Σπυρίδων Αγναντής

Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα