Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια


Την εποχή αυτή οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο έναρξης συγκομιδής σύσπορου βαμβακιού. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις που έπεσαν επηρέασαν το άνοιγμα των καρυδιών και έχουμε οψίμηση και πιθανόν μείωση της παραγωγής. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Τρικάλων για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας με το παρακάτω 4ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων.

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Σπυρίδων Αγναντής

Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα