Ανακοινώσεις

Απόφαση τροποποίησης (Φ.Ε.Κ. 3485/22.08.2020/τεύχος Β') σχετικά με την ανακοίνωση πρόσληψης (ΣΟΧ1/2020) του Δήμου Φαρκαδόνας για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

 farka2
 
Μετά την τροποίηση (ως προς την μοριοδότηση της εμπειρίας) σχετικά με την ανακοίνωση πρόσληψης (ΣΟΧ1/2020) του Δήμου Φαρκαδόνας για την καθαριότητα σχολικών μονάδων, παρακαλούνται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη να υποβάλουν εκ νέου αίτηση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ).

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Σπυρίδων Αγναντής

Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα