Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

ΚΔΒΜ

Τα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, αποτελούν την πλέον αναγνωρίσιμη δομή παροχής Δια Βίου Μάθησης. Ανταποκρινόμενα στην ολοένα και επιτακτικότερη ανάγκη για διαρκή κατάρτιση και κοινωνικό εκσυγχρονισμό, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, τη δημιουργία θετικής στάσης στη μάθηση και την ενίσχυση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ικανότητα ευελιξίας και προσαρμογής στις σύγχρονες γνωστικές απαιτήσεις και δεξιότητες των εργαζομένων, διασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή ανέργων, ημιαπασχολούμενων και ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Προγράμματα Kοινωνικής Aλληλεγγύης

Kοινωνική Aλληλεγγύη

Πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη
Πρόκειται για πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο των δράσεων στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας αστέγων του άρθρου 29 του Ν.4052/2012.
Συμμετοχή στην κοινωνική σύμπραξη ΣΤΗΡΙ-ΖΩ
Ό Δήμος Φαρκαδόνας, αρωγός και συμμέτοχος σε κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση του φαινομένου της φτώχειας, συμμετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ»

Βοήθεια στο Σπίτι

Βοήθεια στο Σπίτι

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ξεκίνησε πιλοτικά το Μάρτιο του 1998 στο Δήμο Αθηναίων και θεωρήθηκε μια πετυχημένη παρέμβαση με τεράστια προσφορά στον άνθρωπο.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» περιλαμβάνει την παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πολίτες για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Ο Δήμος Φαρκαδόνας προσκαλεί τις γυναίκες που είναι μητέρες νηπίων ηλικίας 2,5 ετών (συμπληρωμένων από 1/30-9-2015) έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας του Δήμου Φαρκαδόνας για το σχολικό έτος 2015-2016, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» σύμφωνα με την πρόσκληση αρ.2100/16-7-2015 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 5 έως 18 Αυγούστου 2015. Οι γονείς που θα επιλεγούν δεν θα καταβάλλουν τροφεία στις δομές μας που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και αφορούν τους παιδικούς σταθμούς της Φαρκαδόνας, του Γριζάνου, της Οιχαλίας και του Ζάρκου.

Κατασκευή Υπόγειου Αρδευτικού Δικτύου Τ.Δ. Ζάρκου

Αγροτική Ανάπτυξη

Ο Δήμος Φαρκαδόνας με το παρόν έργο αποσκοπεί στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συνθηκών άρδευσης σε ορισμένα αγροκτήματα του Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων, με την αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος επιφανειακού αρδευτικού δικτύου άρδευσης με υπόγειο δίκτυο πλαστικών σωλήνων PVC 12,5 atm.

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Ιωάννης Σακελλαρίου

Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα