Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πολίτες για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Ο Δήμος Φαρκαδόνας προσκαλεί τις γυναίκες που είναι μητέρες νηπίων ηλικίας 2,5 ετών (συμπληρωμένων από 1/30-9-2015) έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας του Δήμου Φαρκαδόνας για το σχολικό έτος 2015-2016, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» σύμφωνα με την πρόσκληση αρ.2100/16-7-2015 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 5 έως 18 Αυγούστου 2015. Οι γονείς που θα επιλεγούν δεν θα καταβάλλουν τροφεία στις δομές μας που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και αφορούν τους παιδικούς σταθμούς της Φαρκαδόνας, του Γριζάνου, της Οιχαλίας και του Ζάρκου.

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Σπυρίδων Αγναντής

Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα