Υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Παιδικών Σταθμών ΕΣΠΑ 2017-2018 Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

 
Ξεκίνησε στις 24 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων για την συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που αφορά την χρηματοδότηση της φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2017-2018.

Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων, είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά  στις ιστοσελίδας eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr από σήμερα.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 24/5/2017 έως 9/6/2017, στη διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 9/6/2017 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 24/5/2017 έως 9/6/2017 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 9.6.2017 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Οι δομές του Δήμου Φαρκαδόνας που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση, μέσω του Ν.Π.Δ.Δ. Πέλιννα, είναι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ.Δ. Φαρκαδόνας, Δ.Δ. Οιχαλίας, Δ.Δ. Γριζάνου , και Δ.Δ. Ζάρκου.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας προσκαλεί τις γυναίκες που είναι μητέρες νηπίων ηλικίας 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στις παραπάνω δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας για το σχολικό έτος 2017-2018, να απευθυνθούν στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας (Υπεύθυνη κ. Νιάρη – τηλ. επικοιν. : 2433350052), προκειμένου να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Να σημειωθεί ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Αναλυτικά η προκήρυξη για το πρόγραμμα, όπως αυτή εκδόθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., καθώς και οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης και τα δικαιολογητικά στα παρακάτω επισυναπτόμενα.

Αναβολή της θεατρικής παράστασης «Ήταν όλες του Κυρίες»

Ο Δήμος Φαρκαδόνας σας ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή 26 Μαΐου και ώρα 20:00, θεατρική παράσταση «Ήταν όλες του Κυρίες» ακυρώνεται λόγω των άσχημων καιρικών που επικρατούν τις τελευταίες μέρες.

Η παράσταση αναβάλλεται για το μήνα Ιούλιου, οπότε και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

Αιτήσεις για ένταξη στο ΤΕΒΑ των δικαιούχων του ΚΕΑ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Δ23/οικ.17108/875/2017 - ΦΕΚ 1474/Β/28-4-2017 Υπουργικής Απόφασης, καταργούνται οι υφιστάμενες λίστες ωφελουμένων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», στο πλαίσιο εναρμόνισης του προγράμματος με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) από 01/06/2017, εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Προγράμματος ΤΕΒΑ.

Προκειμένου να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ, χρειάζεται ο/η αιτών/ουσα να δηλώσει ότι επιθυμεί την συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα, μέσα από την φόρμα της αίτησης του ΚΕΑ, καθώς επίσης τον Κοινωνικό Εταίρο, Σημείο Διανομής από όπου επιθυμούν να εξυπηρετούνται, μέσα από σχετική λίστα επιλογών που είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Για το σκοπό λοιπόν αυτό απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του ΚΕΑ :
·         είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και ώρες 8:00-14:00,
·         είτε απευθείας από τους δικαιούχους.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. επικοινωνίας : 2433023086, 2433350052.

Πρόγραμμα ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών πελατών από την Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

 
Η Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας, με στόχο τη στήριξη και οικονομική διευκόλυνση των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, παρέχει τη δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Συγκεκριμένα η ΔΕΥΑΦ με απόφαση του ΔΣ δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης σε δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων οφειλών εφόσον αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Για να ενταχθεί ο καταναλωτής στον διακανονισμό θα πρέπει να προκαταβάλλει το 20% της συνολικής οφειλής.
 

Το πρόγραμμα προβλέπει:

- Δυνατότητα διακανονισμού σε δώδεκα (12) μηνιαίες και ισόποσες δόσεις.
- Ελάχιστη δόση στο ποσό των 30 ευρώ.
- Η παραπάνω δυνατότητα εξόφλησης ή ρύθμισης οφειλών δεν συνεπάγεται την αναστολή των ενεργειών της επιχείρησης (π.χ. διακοπή υδροδότησης) για είσπραξη οφειλών σε καταναλωτές που δεν ρυθμίζουν τις οφειλές τους.
- Σε περίπτωση μη καταβολής δυο συνεχόμενων δόσεων ή του τρέχοντος λογαριασμού θα χάνεται ο διακανονισμός και θα γίνεται άμεση διακοπή υδροδότησης.
- Μέχρι την εξόφληση του ποσού της οφειλής και την επανασύνδεση δεν θα χρεώνεται το πάγιο και θα εκδίδεται ο λογαριασμός με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Με την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, η Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας προσφέρει τη δυνατότητα στους δημότες να ανταποκριθούν καλύτερα στις υποχρεώσεις του οικογενειακού προϋπολογισμού τους.

Θεατρική Παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕAΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 ΜΑΙΟΥ ΩΡΑ: 20:00

ΟΙ «ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ : «ΗΤΑΝ ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΕΣ».

Ένας νέος παρουσιαστής που νομίζει ότι με την πρώτη ευκαιρία θα γίνει διάσημος, προσκαλείται για την πρώτη του δουλειά. Είχε την διαβεβαίωση ότι θα παρουσίαζε μεγάλες γυναικείες προσωπικότητες της σόου μπιζ. Αλλά με έκπληξη του ανακαλύπτει ότι όλο το σκηνικό που θα παρουσιάσει, είναι ένα στημένο κόλπο από μια μέντιουμ και έναν μίμο ηθοποιό. Με χιούμορ προσπαθεί να καλύψει τις ανασφάλειές του, αλλά και να αντιμετωπίσει μια υπάλληλο του θεάτρου, που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τον ρόλο του! Μια μουσική παράσταση γεμάτη μιμήσεις, αφιερωμένη σε κάποιες ντίβες του θεάτρου και του τραγουδιού. Ντυμένη με εικόνες και ήχο σε προτζέκτορα. Την διαφορά μέσα σε όλο αυτό το γυναικείο συρφετό κάνει η εμφάνιση του Τέρη Χρυσού, σε γνωστές και χορευτικές επιτυχίες του!

Διάρκεια 2 Ώρες και 30 λεπτά

Οι ηθοποιοί:

  • Γιώργος Λαμπάτος (Παρουσιαστής),
  • Ελίζα Σολωμού (Σε 3 ρόλους),
  • Σταυρός Καλλιγέρης (Μίμος)

Μιμήσεις με σειρά εμφάνισης: ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ, ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΖΩ ΣΑΜΠΟΥΤΣΑΚΗ, ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ και ΜΑΡΙΝΕΛΑ. Έλενα Ρώμεση (Λαϊκό τραγούδι ) GUEST STAR Τέρης Χρυσός

Δήμος Φαρκαδόνας

Η τεχνολογία στο πλευρό του πολίτη.

Θανάσης Μεριβάκης
Επικοινωνία

  info (@) farkadona.gr
  +2433350000
  +2433350018
  Φαρκαδόνα, 42031, Τρίκαλα Θεσσαλίας - Ελλάδα