Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Πρόσκληση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Φαρκαδόνα, 24/4/2015

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                  Αρ. πρωτ. 4957

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Ταχ. Δ/νση             : Γ. Γεννηματά 1

Ταχ. Κώδικας         : 42031

Πληροφορίες         : Βασιλειώρης Γεώργιος

Τηλέφωνο              : 2433350035

Fax                        : 2433350018

e-mail                    : gvasil@farkadona.gr

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

      

      Θέμα:

 «Πρόσκληση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου»

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η  του μηνός Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης[1].

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβολίου

 Καραμάνος Ηλίας

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΣΤΙΣ 28/4/2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 4957/24-4-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα 1ο

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης που αφορά την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας

Θέμα 2ο

Επιχορήγηση νομικού προσώπου ΠΕΛΙΝΝΑ

Θέμα 3ο

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Θέμα 4ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

Θέμα 5ο

Κατανομή ΣΑΤΑ

Θέμα 60

Διάθεση πίστωσης και κατανομή, στις Σχολικές Επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, ποσού της τακτικής κατανομής για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων

Θέμα 7ο

Έγκριση απογραφής έναρξης Δήμου Φαρκαδόνας

Θέμα 8ο

Επιχορήγηση-οικονομική ενίσχυση στην Α.Ε.Φ.

Θέμα 9ο

Διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου

Θέμα 10ο

Λύση σύμβασης μίσθωσης οικοπέδου μεταξύ του πρώην Δήμου Οιχαλίας και των κ. Θεοχάρη Αρετής και Σαπουνά Κωνσταντινιάς

Θέμα 11ο

Υλοποίηση πράξης «Τεχνική βοήθεια Δήμου Φαρκαδόνας» του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

Θέμα 12ο

Έγκριση σχεδίου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Παροχή τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής»

Θέμα 13ο

Παραχώρηση δημοτικού σταδίου στην Α.Ε.Φ. για την διενέργεια των αγώνων μπαράζ.

Θέμα 14ο

Παραχώρηση χρήσης δυο αιθουσών του Γυμνασίου Ζάρκου για στέγαση γραφείων εκπολιτιστικού και επιμορφωτικού συλλόγου «ΦΑΥΤΟΣ» Ζάρκου

Θέμα 15ο

Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Κλοκοτού στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Κοίμησης Θεοτόκου για χρήση κατηχητικού σχολείου και λοιπών θρησκευτικών εκδηλώσεων

Θέμα 16ο

Μεταβίβαση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου λόγω θανάτου

Θέμα 17ο

Προτεινόμενος αριθμός επαγγελματικών αδειών πλανοδίου εμπορίου

Θέμα 18ο

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αιτήσεων για την έκδοση Αδειών χρήσης νερού για άρδευση από Δημοτικές γεωτρήσεις και από δημόσιες πηγές υδροληψίας

Θέμα 19ο

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την  επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίων και Λυκείων» Δήμου Φαρκαδόνας»

Θέμα 20ο

Έγκριση της αριθμ. 2/2015 τεχνικής μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων – Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δημοτικό σχολείο Γριζάνου » προϋπολογισμού 11.167,54 € μαζί με Φ.Π.Α

Θέμα 21ο

Έγκριση της αριθμ. 4/2015 τεχνικής μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παραπλεύρως κοιμητηρίου Ζάρκου»  προϋπολογισμού 48.000,00 € μαζί με Φ.Π.Α.

Θέμα 22ο

Έγκριση της αριθμ. 6/2015 τεχνικής μελέτης με τίτλο «Εσωτερική οδοποιία Δήμου – Επικαιροποίηση της αριθ. 30/2013 τεχνικής μελέτης» προϋπολογισμού 159.000,00 € μαζί με Φ.Π.Α.

Θέμα 23ο

Έγκριση της αριθμ. 7/2015 τεχνικής μελέτης με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης» προϋπολογισμού 10.523,88 € μαζί με Φ.Π.Α.

Θέμα 24ο

Έγκριση της αριθμ. 8/2015 τεχνικής μελέτης με τίτλο «Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Σερβωτών» προϋπολογισμού 12.000,00 € μαζί με Φ.Π.Α.

Θέμα 25ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων Παναγίτσας – Φαρκαδόνας»

Θέμα 26ο

Χορήγηση άδειας εκσκαφής επί διαμορφωμένου πεζοδρομίου στην Τ.Κ. Πετρωτού στην εταιρία ΟΤΕ Α.Ε.

Θέμα 27ο

Έγκριση τοποθέτησης τηλεπικoινωνιακής καμπίνας στην Τ.Κ. Κρήνης από την εταιρία RURAL CONNECT

Θέμα 28ο

Έγκριση τοποθέτησης τηλεπικoινωνιακής καμπίνας στην Τ.Κ. Κεραμιδίου από την εταιρία RURAL CONNECT

Θέμα 29ο

Έγκριση τοποθέτησης τηλεπικoινωνιακής καμπίνας στην Τ.Κ. Γεωργανάδων από την εταιρία RURAL CONNECT

Θέμα 30ο

Έγκριση μετακίνησης δημοτικών συμβούλων εκτός έδρας

 

[1] Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (εισηγήσεις κλπ.) μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Δήμου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο