Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Κοινωνικές Δομές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Μέλημα μας η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής – παιδικής και τρίτης ηλικίας καθώς και η προώθηση δράσεων και προγραμμάτων που απευθύνονται στις ευάλωτες ομάδες του κοινωνικού μας ιστού, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Στο δήμο μας για το σκοπό αυτό λειτουργούν οι παρακάτω δομές:

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Στόχος των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών είναι να συμβάλλουν στην ισορροπημένη και πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών στο στάδιο της προσχολικής αγωγής, μέσα από ένα ζεστό και οικείο παιδαγωγικό περιβάλλον που τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Λειτουργούν οι παρακάτω παιδικοί σταθμοί:

 • Παιδικός Σταθμός Φαρκαδόνας
 • Παιδικός Σταθμός Οιχαλίας
 • Παιδικός Σταθμός Γριζάνου

Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

Βασική φιλοσοφία του θεσμού των ΚΑΠΗ είναι η προστασία των ηλικιωμένων, η προάσπιση των κοινωνικών του δικαιωμάτων, η παραμονή τους στην κοινότητα, δηλαδή στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου και η αποφυγή της ιδρυματικής κλειστής περιθάλψεως και άλλης μορφής ασύλου. Λειτουργούν τα παρακάτω ΚΑΠΗ:

 • ΚΑΠΗ Φαρκαδόνας, τηλ. 2433 0 22630
 • ΚΑΠΗ Οιχαλίας
 • ΚΑΠΗ Γριζάνου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πέλιννα» είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών και των ΚΑΠΗ.

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» περιλαμβάνει την παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες και αποτελεί μια πετυχημένη παρέμβαση με τεράστια προσφορά στον άνθρωπο. Προτεραιότητα δίνεται σ’ αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και έχουν χαμηλό εισόδημα. Τελικός στόχος είναι μέσω της ενδυνάμωσης αυτής να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία και κοινωνική ευημερία.

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Φαρκαδόνας» (ΚΟΙ.ΔΕ.ΦΑ.) είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του συγκεκριμένου προγράμματος.

Στο Δήμο Φαρκαδόνας λειτουργούν τρεις (3) δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και είναι οι κάτωθι :

 • Η δομή της Δημοτικής Ενότητας Πελινναίων η οποία ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 2003.
 • Η δομή της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας η οποία ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2003.
 • Η δομή της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας η οποία ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2003.

Οι ανωτέρω δομές στελεχώνονται με το ακόλουθο προσωπικό :

 • μια (1) Κοινωνική Λειτουργό
 • τρεις (3) Νοσηλεύτριες
 • τέσσερις (4) Οικογενειακούς Βοηθούς

Στοιχεία Επικοινωνίας :

Δημαρχείο Φαρκαδόνας
Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Φαρκαδόνας
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Γ. Γεννηματά 1, 42031 Φαρκαδόνα
Τηλ. : 2433023511
Φαξ. : 2433023276
e-mail : farkadona.voitheia@yahoo.com

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο