Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Αγροτικά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο νέος ‘Καλλικρατικός’ Δήμος Φαρκαδόνας είναι ένας από τους τέσσερις Δήμους του Νομού Τρικάλων με πληθυσμό 15.881 και έκταση 368.684 στρέμματα. Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Ν. Τρικάλων και γειτνιάζει με τον Δήμο Τρικκαίων, τον Ν. Λάρισας και τον Ν. Καρδίτσας. Η περιοχή είναι κυρίως πεδινή-ημιορεινή με καθαρά γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. Ο Δήμος Φαρκαδόνας αποτελεί τον σημαντικότερο Αγροτικό Δήμο του Ν. Τρικάλων με το σύνολο της καλλιεργήσιμης γης να ανέρχεται σε 132.842 στρέμματα και το μεγαλύτερο μέρος να ανήκει στην εύφορη πεδιάδα που διασχίζει ο Πηνειός ποταμός.

Η κύρια καλλιέργεια της περιοχής είναι το βαμβάκι όπου για το έτος 2007 καλύπτει έκταση 61.016 στρέμματα και καταλαμβάνει το 46% της καλλιεργήσιμης γης με βαμβάκι (132.123 στρεμμ.) του Ν. Τρικάλων. (1πηγή Ελληνική Στατιστική Αρχή με το πιο πρόσφατο έτος). Το βαμβάκι θεωρείται διεθνώς ένα από τα πιο σπουδαία αγροτικά προϊόντα για την παγκόσμια αγορά γι αυτό και η τιμή του καθορίζεται από τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης στο χρηματιστήριο. Όπως αντιλαμβάνεστε από τα παραπάνω στοιχεία το βαμβάκι είναι καλλιέργεια με τεράστια σημασία και για τον Δήμο Φαρκαδόνας καθώς συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και την εξέλιξη του, αποτελώντας κύρια πηγή εισοδήματος – εργασίας. Το βαμβάκι διατίθεται σε εκκοκκιστήρια της ΕΑΣ Τρικάλων αλλά και σε ιδιωτικά εντός και εκτός Νομού από τους ίδιους τους παραγωγούς ή μέσω μεσιτών, συνήθως άμεσα μετά τη συγκομιδή τα τελευταία χρόνια.

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Μεγάλη πεδινή, εύφορη και συνεχόμενη έκταση
 • Μικροκλίμα της περιοχής
 • Υψηλό ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων
 • Ελλειμματικότητα-αυξανόμενη ζήτηση και καλύτερη τιμή

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Μικρό μέγεθος, πολυτεμαχισμός κλήρου
 • Πανσπερμία ποικιλιών-εμπόδιο στην τυποποίηση
 • Υπεράντληση και μεγάλες συγκεντρώσεις νιτρικών στα υπόγεια ύδατα
 • Υψηλό κόστος παραγωγής λόγω εισροών(φυτοφάρμακα, λιπάσματα)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Βελτίωση της ποιότητας, τυποποίηση και πιστοποίηση του προϊόντος με επιλογή κατάλληλων ποικιλιών και εφαρμογή ενδεδειγμένων καλλιεργητικών φροντίδων με άριστη εκκόκκιση, ταξινόμηση και πιστοποίηση της ποιότητας
 • Ανάπτυξη ομάδων παραγωγής για εμπορική αξιοποίηση του προϊόντος
 • Αρδευτικά έργα (Ταμιευτήρες, φράγματα)
 • Ενημέρωση και τεχνική στήριξη των παραγωγών από ένα μελλοντικά στελεχωμένο Γραφείο Αγρ/κης Αν/ξης του Δήμου Φαρκαδόνας για προγράμματα, μεθόδους καλλιέργειας, παρακολούθηση και προοπτικές.
 • Απλούστευση διαδικασιών ένταξης στα προγράμματα(σχέδια βελτίωσης κ.λ.π)
 • Συνέχιση του προγράμματος απονιτροποίησης
 • Έρευνα για βιολογικό προϊόν

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η κτηνοτροφία αποτελεί το δεύτερο παραγωγικό σκέλος του πρωτογενή τομέα, κυριαρχεί στις ορεινές περιοχές αλλά με σημαντικό αριθμό και στα πεδινά. Από τις κυριότερες κτηνοτροφικές δραστηριότητες είναι η βοοτροφία όπου για το έτος 20071 στους δημοτικούς βοσκότοπους του Δήμου Φαρκαδόνας εκτρέφονταν 7.230 βοοειδή από τα 27.870 συνολικά στο Ν. Τρικάλων(1πηγή Ελληνική Στατιστική Αρχή με το πιο πρόσφατο έτος). Την ίδια στιγμή η Ελλάδα είναι έντονα ελλειμματική σε βόειο κρέας αφού εισάγει περίπου τα 2/3 των ετήσιων αναγκών της. Τα εισαγόμενα βοοειδή ανταγωνίζονται έντονα τα εγχώρια καθόσον έχουν σχετικά μεγαλύτερη απόδοση σε κρέας αλλά και χαμηλότερη τιμή διάθεσης στην αγορά από τα ντόπια ενώ η περιορισμένη σφαγειοτεχνική υποδομή αποτελεί εμπόδιο διακίνησης του κρέατος εντός και εκτός της χώρας. Η έλλειψη τυποποίησης και σήμανσης του ντόπιου κρέατος καθιστούν αδύνατη την διαφοροποίηση του προϊόντος παρόλο που οι καταναλωτές το προτιμούν καθώς η περιοχή είναι γνωστή για την ποιότητα του κρέατος τον οικολογικό τρόπο παραγωγής του. Η διακίνηση γίνεται απευθείας μέσω κρεοπωλών-λιανοπωλητών.

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρέατος(γεύση, άρωμα, χρώμα, τρυφερότητα κ.λ.π) γεγονός που οφείλεται και στις Άριστες κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την ελεύθερη βόσκηση, και αγγίζουν τον βιολογικό τρόπο παραγωγής
 • Η χρήση ασφαλών ζωοτροφών και η μη χρήση ορμονών καθώς και ζωικής προέλευσης ζωοτροφών παράγουν υγιεινό και ποιοτικώς ανώτερο βόειο κρέας το οποίο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διαπιστευτεί.
 • Η ύπαρξη της μελέτης «Πρότυπο Κτηνοτροφικό πάρκο»
 • Η δυνατότητα αειφορικής ανάπτυξης της περιοχής
 • Ο κοινωνικός – δημοτικός κυρίως – χαρακτήρας των βοσκοτόπων

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Έλλειψη τυποποίησης και σήμανσης του ντόπιου κρέατος
 • Απουσία μεταποιητικής μονάδας
 • Έλλειψη στοιχειωδών υποδομών στις περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις( ρεύμα, πρόχειρες κατασκευές κ.λ.π)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Πιστοποίηση της ποιότητας του βόειου κρέατος και δημιουργία Π.Ο.Π
 • Εφαρμογή της μελέτης «Κτηνοτροφικό πάρκο»
 • Οργάνωση και εκπαίδευση των παραγωγών
 • Βελτίωση των υποδομών
 • Βιολογικό προϊόν

Η κτηνοτροφία αποτελεί τον παραδοσιακό κλάδο απασχόλησης των κατοίκων και το γεγονός αυτό επιτρέπει όχι μόνο ουσιαστικές προσδοκίες ανταπόκρισης του πληθυσμού σε βελτιωτικές κατευθύνσεις, αλλά και προθυμία ενεργού συμμετοχής αυτού στις σχετικές προσπάθειες.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας διαθέτει σημαντικές γεωργικές πεδινές εκτάσεις, γεγονός το οποίο με κατάλληλα μέτρα πολιτικής και παρεμβάσεις οργάνωσης κοινών ομάδων αγροτοκτηνοτρόφων, καθιστά δυνατό να διασφαλιστούν ποσοτικά και ποιοτικά οι απαιτούμενες, πέραν αυτών του φυσικού βοσκότοπου, πρόσθετες ζωοτροφές.

Στο Δήμο Φαρκαδόνας ως καθαρά αγροτική περιοχή, παράγονται πολλά σημαντικά αγροτικά προϊόντα και σε μεγάλες ποσότητες, όπως οπωροκηπευτικά, αραβόσιτος, σιτηρά κ.α, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται όλοι οι κλάδοι της κτηνοτροφίας βοοτροφία αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία με τα παράγωγα τους.

Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε αρχικά το βαμβάκι και τη βοοτροφία ως πιο αντιπροσωπευτικά και εκείνα με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης στο Δήμο Φαρκαδόνας και συγκριτικά στο Νομό Τρικάλων.

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η ανάπτυξη της περιοχής περνάει μέσα από τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, τη μεταποίηση της παραγωγής και το δίκτυο Εμπορίας και διακίνησης των εγνωσμένων προϊόντων που παράγει η περιοχή.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο