Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Οργανωτική Δομή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Αντιδήμαρχοι

Γεωργολόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου / Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού, Πολιτική Προστασία, Τεχνικών Έργων & Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες:
Οικονομικών

 • Προϋπολογισμός και Λογιστήριο
 • Έσοδα, Περιουσία και Ταμείο

Προγραμματισμού

 • Επιχειρησιακός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός
 • Σχεδιασμός αναπτυξιακών και ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Απόδοση και Οργάνωση του Δήμου
 • Θέματα Διαφάνειας
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Πολιτική Προστασία

 • Πολιτική Προστασία

Τεχνικών Έργων

 • Προγραμματισμός και ωρίμανση έργων
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων έργων
 • Εκτέλεση νέων έργων και εκπόνηση μελετών
 • Συντήρηση έργων και υποδομών του Δήμου

Πολεοδομίας

 • Πολεοδομικός σχεδιασμός και εφαρμογές
 • Άδειες Δόμησης

Κακαΐτσα Ειρήνη του Βαΐου / Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ποιότητα Ζωής, Περιβάλλοντος

Αρμοδιότητες:
Κοινωνικής Πολιτικής

 • Σχεδιασμός και Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών και Προγραμμάτων
 • Εποπτεία και έλεγχος φορέων κοινωνικής προστασίας
 • Πολιτικές Ισότητας
 • Παιδεία και δια βίου μάθηση
 • Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ και λοιπές δομές κοινωνικής και πολιτισμικής
  ανάπτυξης

Ποιότητα Ζωής

 • Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των οικισμών.

Γεωργίου Γεώργιος του Δημητρίου / Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Αρμοδιότητες:

 • Αθλητισμός και Νέα Γενιά
 • Απασχόληση και Τουρισμός
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Κοσμά Ευάγγελο του Χρήστου / Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου, Αγροτικής & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες:
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

 • Καθαριότητα των οικισμών και της περιοχής του Δήμου
 • Καθαριότητα και φύλαξη των δημοτικών χώρων και υποδομών
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • Διαχείριση και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου
 • Διαχείριση καυσίμων
 • Ανάπτυξη και συντήρηση Δημοτικού δικτύου και υποδομών ηλεκτροφωτισμού
 • Διαχείριση δημοτικών αποθηκών υλικών και εξοπλισμού Πρασίνου
 • Δημιουργία και συντήρηση Πρασίνου στους οικισμούς και τις περιοχές του Δήμου
 • Διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου, αναψυχής, πάρκων και παιδικών
 • χαρών

Αγροτικής & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Φυτική και Ζωική παραγωγή
 • Ρύθμιση και έλεγχος εμπορικών – επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Προστασία του καταναλωτή
 • Χορήγηση αδειών εμπορικών – επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Εμποροπανηγύρεις και συναφείς δραστηριότητες
 • Ρύθμιση θεμάτων λαϊκών αγορών και υπαίθριων δραστηριοτήτων
 • Θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ζαφείρης Ευάγγελος του Ιωάννη / Αντιδήμαρχος Υγείας & Περιβάλλοντος

Αρμοδιότητες:
Υγείας

 • Προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας

Περιβάλλοντος

 • Περιβαλλοντικά θέματα και αδειοδοτήσεις
 • Περιβαλλοντικές δράσεις
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Διαχείριση Κοιμητηρίων
 • Θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας

Πρόεδροι

Κουκώνης Βασίλειος / Πρόεδρος Δ.Σ.

Κακαΐτσα Ειρήνη / Πρόεδρος ΝΠΙΔ ΚΟΙΔΕΦΑ

Δημοτικό Συμβούλιο

ΚΟΥΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΜΠΟΤΗ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΜΠΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΖΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΚΑΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΧΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΘΩΜΑ

ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΜΕΜΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΠΝΟΥΤΖΗ-ΣΠΗΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΧΑΛΒΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

ΒΑΝΑΚΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο