Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Παιδεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Προτεραιότητά μας η παιδεία και επενδύουμε σε αυτή. Σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, αντιμετωπίζουμε τα καθημερινά προβλήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, προωθούμε αιτήματα, δίνουμε άμεσες λύσεις και αναβαθμίζουμε τις σχολικές μονάδες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ώστε μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον να  συμβάλουμε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Παιδείας, που αποτελεί και τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας. Η παιδεία στο δήμος μας είναι αναπτυγμένη σε όλες τις βαθμίδες της από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια.

Λειτουργούν τα παρακάτω σχολεία:

Λύκεια

 1. ΓΕΛ Φαρκαδόνας, 42031 Φαρκαδόνα, τηλ. 2433 0 22521, 2433 0 22930, email: mail@lyk-farkad.tri.sch.gr
 2. ΓΕΛ Οιχαλίας, 42100 Οιχαλία, τηλ. 2433 0 31645, 2433 0 31645, email: mail@lyk-oichal.tri.sch.gr
 3. ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας, 42031 Φαρκαδόνα, τηλ. 2433 0 22673, 2433 0 22023, email: mail@1epal-farkad.tri.sch.gr

Γυμνάσια

 1. Γυμνάσιο Φαρκαδόνας, 42031 Φαρκαδόνα, τηλ. 2433 0 2221, 2433 0 22900, email: mail@gym-farkad.tri.sch.gr
 2. Γυμνάσιο Οιχαλίας, 42100 Οιχαλία, τηλ. 2433 0 31332, 2433 0 32913, email: mail@gym-oichal.tri.sch.gr

Δημοτικά Σχολεία

 1. (6/θ) 1ο ΔΣ Φαρκαδόνας, 42031 Φαρκαδόνα, τηλ. 2433 0 22206, 2433 0 22206, ΟΛΟΗΜΕΡΟ
 2. (6/θ) 2ο ΔΣ Φαρκαδόνας, 42031 Φαρκαδόνα, τηλ. 2433 0 22454, ΟΛΟΗΜΕΡΟ
 3. (6/θ) 1ο ΔΣ Οιχαλίας, 42300 Οιχαλία, τηλ.2433031019 2433031019, ΟΛΟΗΜΕΡΟ
 4. (6/θ) 2ο ΔΣ Οιχαλίας, 42300 Οιχαλία, τηλ. 2433031275 2433031319, ΟΛΟΗΜΕΡΟ
 5. (6/θ) ΔΣ Ταξιαρχών, 42100 Ταξιάρχες, τηλ. 2431083204, 2431083204, ΟΛΟΗΜΕΡΟ
 6. (6/θ) ΔΣ Γριζάνου, 42031 Γριζάνο, τηλ. 2433051397, 2433 0 51397, ΟΛΟΗΜΕΡΟ
 7. (6/θ) ΔΣ Ζάρκου , 42031 Ζάρκο, τηλ. 2433041061, ΟΛΟΗΜΕΡΟ
 8. (3/θ) ΔΣ Πετρωτού, 42300 Πετρωτό, τηλ. 2433031170
 9. (3/θ) ΔΣ Σερβωτών, 43061 Σερβωτά, τηλ. 2441051304
 10. (1/θ) ΔΣ Διάσελλου, 42031 Διάσελλο, τηλ. 2433023365

Νηπιαγωγεία

 1. (2/θ) 2ο Νηπ. Φαρκαδόνας, 42031 Φαρκαδόνα, 2433 0 23245 ΟΛΟΗΜΕΡΟ
 2. (2/θ) 1ο Νηπ. Οιχαλίας, 42300 Οιχαλία, τηλ. 2433 0 32683
 3. (2/θ) Νηπ. Ταξιαρχών, 42100 Ταξιάρχες, τηλ. 2431 0 83894
 4. (2/θ) Νηπ. Γριζάνου, 42031 Γριζάνο, τηλ. 2433 0 51397
 5. (1/θ) Νηπ. Διάσελλου, 42031, Διάσελλο, τηλ. 2433 0 23365
 6. (1/θ) Νηπ. Ζάρκου, 42031, Ζάρκο, τηλ. 2433 0 41676
 7. (1/θ) Νηπ. Κλοκοτού, 42031 Κλοκοτός, τηλ. 2433 0 61000, 2433061355
 8. (1/θ) Νηπ. Κρήνης, 42300 Κρήνη, τηλ. 2433 0 32886
 9. (1/θ) Νηπ. Πετρωτού, 42300 Πετρωτό, τηλ. 2433 0 32853
 10. (1/θ) Νηπ. Πετρόπορου, 42100 Πετρόπορος, τηλ. 2431 0 83420
 11. (1/θ) Νηπ. Νομής, 42100 Νομή, τηλ. 2431 0 83288
 12. (1/θ) Νηπ. Σερβωτών, 43061 Σερβωτά, τηλ. 2441 0 51304

Παιδικοί Σταθμοί

 1. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαρκαδόνας, 42031 Φαρκαδόνα, τηλ. 2433 0 22220
 2. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Οιχαλίας, 42300 Οιχαλία, τηλ. 2433 0 31013
 3. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γριζάνου, 42031 Γριζάνο, τηλ. 2433 0 51444

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)

Τα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, αποτελούν την πλέον αναγνωρίσιμη δομή παροχής Δια Βίου Μάθησης. Ανταποκρινόμενα στην ολοένα και επιτακτικότερη ανάγκη για διαρκή κατάρτιση και κοινωνικό εκσυγχρονισμό, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, τη δημιουργία θετικής στάσης στη μάθηση και την ενίσχυση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ικανότητα ευελιξίας και προσαρμογής στις σύγχρονες γνωστικές απαιτήσεις και δεξιότητες των εργαζομένων, διασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή ανέργων, ημιαπασχολούμενων και ατόμων της τρίτης ηλικίας.

O Δήμος Φαρκαδόνας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) έχουν θέσει σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Φαρκαδόνας, προσφέροντας προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων σε θεματικά πεδία, όπως οικονομία –επιχειρηματικότητα – ποιότητα ζωής – περιβάλλον – νέες τεχνολογίες – γλώσσα και επικοινωνία (ξένες γλώσσες) – κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις – πολιτισμός και τέχνη – προγράμματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (επισυνάπτεται φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου). Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται εφόσον συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων ( 8 έως 20 άτομα ανά τμήμα μάθησης).

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο