Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Αιτήσεις για ένταξη στο ΤΕΒΑ των δικαιούχων του ΚΕΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Δ23/οικ.17108/875/2017 – ΦΕΚ 1474/Β/28-4-2017 Υπουργικής Απόφασης, καταργούνται οι υφιστάμενες λίστες ωφελουμένων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», στο πλαίσιο εναρμόνισης του προγράμματος με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
 

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) από 01/06/2017, εντάσσονται αυτοδίκαια στις παροχές του Προγράμματος ΤΕΒΑ.

Προκειμένου να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ, χρειάζεται ο/η αιτών/ουσα να δηλώσει ότι επιθυμεί την συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα, μέσα από την φόρμα της αίτησης του ΚΕΑ, καθώς επίσης τον Κοινωνικό Εταίρο, Σημείο Διανομής από όπου επιθυμούν να εξυπηρετούνται, μέσα από σχετική λίστα επιλογών που είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Για το σκοπό λοιπόν αυτό απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του ΚΕΑ :
·         είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και ώρες 8:00-14:00,
·         είτε απευθείας από τους δικαιούχους.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. επικοινωνίας : 2433023086, 2433350052.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο