Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Αίτηση ένταξης του Δήμου μας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας με την υπ’αριθμ. 133/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/08/2015, υπέβαλλε αίτηση ένταξης στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), είναι το πιστοποιημένο Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας στο Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). Το Δίκτυο αυτό έχει προέλθει από τη συνένωση τριών Δικτύων Δήμων τα οποία ήσαν: Το Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α, και το Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας. Στο ΕΔΔΥΠΠΥ συμμετέχουν μέχρι στιγμής 175 Καλλικρατικοί Δήμοι από όλη τη χώρα.

Με την ένταξη μας στο Δίκτυο αυτό, ο Δήμος θα ωφεληθεί δίοτι :

  1. Θα ανήκει στη μοναδική οργανωμένη διαδημοτική δομή που έχει αποκλειστικό σκοπό την προαγωγή της υγείας και την βελτίωση του περιβάλλοντος των πόλεων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
  2. Θα συμμετέχει αυτοδίκαια, μέσω του Διαδημοτικού Δικτύου, στις εθνικές πρωτοβουλίες για την πρόληψη, που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της προαγωγής της υγείας καθώς και της κοινωνικής μέριμνας.
  3. Θα συμμετέχει σε όλα τα υποβαλλόμενα και τα εγκριθέντα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
  4. Θα μπορεί να ζητά στήριξη στο Διαδημοτικό Δίκτυο όσον αφορά την οργάνωση και τη δημιουργία εκδηλώσεων που επιθυμεί να υλοποιήσει.
  5. Θα συμμετέχει στην εφημερίδα του Δικτύου «Δήμων Υγεία» και θα προβάλλει τις δράσεις του σε όλους τους Δήμους μέλη του Δικτύου.
  6. Θα μπορεί να επωφελείται από προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή άλλα προγράμματα αντιμετώπισης ανεργίας που εγκρίνονται μέσω του ΕΔΔΥΠΠΥ.
  7. Θα μπορεί να λαμβάνει συμβουλές και τεχνογνωσία μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Διαδημοτικό Δίκτυο με Πανεπιστημιακές Σχολές, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κλπ.
  8. Θα συμμετέχει στις Συναντήσεις Εργασίας και στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο