Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Ανακοίνωση για την πρόσληψη των επιτυχόντων της Κοινοφελούς Εργασίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου, τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν οι επιτυχόντες των πινάκων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στον Δήμο Φαρκαδόνας είναι τα παρακάτω :
1. Αίτηση (χορηγείται από τον Δήμο)
2. Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από τον Δήμο)
3. Βιογραφικό Σημείωμα (χορηγείται από τον Δήμο)
4. Συστατικό σημείωμα (χορηγήθηκε από τον ΟΕΑΔ και πρέπει να το έχει μαζί του ο καθένας)
5. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη απόδειξη των προσόντων, όπως ορίζονται από την προκήρυξη
6. Φωτοτυπία ταυτότητας
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
8. ΑΦΜ (φωτοτυπία)
9. ΑΜΚΑ (φωτοτυπία)
10. Φωτοτυπία πρώτης σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας
11. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
 
Σύμφωνα με την προκήρυξη, η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ώρα που ο κάθε επιτυχών/ούσα λαμβάνει το συστατικό σημείωμα από τον ΟΑΕΔ.
Επίσης, οι παραλαβές των αιτήσεων θα γίνονται στον 1Ο  όροφο του Δήμου Φαρκαδόνας  στο Γραφείο Προσωπικού.
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2433350038 και 2433050036.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο