Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2) ΜΗΝΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03 08 2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2ΜΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ypeythini-dilosi1

ypeythini-dilosi2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, οδός Γ. Γεννηματά 1, Τ.Κ. 42031 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2433350011,2433350033), εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από Παρασκευή 04/08/2023, έως και την Δευτέρα 7 Μαΐου 2023.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο