Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Απoφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για σύσταση Γραφείου Δ.Ο.Υ. και ΙΚΑ στη Φαρκαδόνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα σε συνεδρίαση του στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 την σύσταση Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Αριθμ. Αποφ. 147/2015) όπως επίσης και μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Αριθμ. Αποφ. 148/2015), καθώς είχαν πραγματοποιηθεί το διάστημα που μεσολάβησε, όλες οι απαραίτητες επαφές με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών, της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, του ΙΚΑ και με τον Διοικητή του αντιστοίχως.

Συγκεκριμένα το σώμα αποφάσισε τη στέγαση αυτών των γραφείων σε αίθουσα σε δημοτικό κτίριο, χωρίς την καταβολή ενοικίου και συγκεκριμένα στο κτίριο του ΚΕΠ Φαρκαδόνας, το οποίο βρίσκεται στην έδρα του Δήμου, στην οποία βρίσκονταν το καταργημένο υποκατάστημα ΙΚΑ και το καταργημένο παράρτημα Δ.Ο.Υ. και ταυτόχρονα διαθέτει την απαραίτητη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή. Επίσης αποφάσισε την παροχή των απαραίτητων μέσων για τη λειτουργία των δύο γραφείων, και ειδικότερα α) έπιπλα γραφείου (γραφείο, βιβλιοθήκη, κλπ.) και β) τις απαραίτητες υποδομές ΤΠΕ (ηλεκτρονικό υπολογιστή, λογισμικό, εκτυπωτή, διαδικτυακή σύνδεση, δίκτυο «Σύζευξις», κλπ.).

Συνδράμοντας η Δημοτική Αρχή κατά το μέγιστο δυνατό στην οργάνωση των δύο γραφείων και παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους, θα εξυπηρετούνται οι δημότες μας από τον πλήθος των υπηρεσιών που θα τους παρέχονται.

Αναλυτικά οι εισηγήσεις :
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΦ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΙΚΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο