Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Οριστικά Αποτελέσματα Προγράμματος Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΕΕΤΑΑ ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα και την διαδικασία για τις ενστάσεις των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2015 – 2016

www.dikaiologitika.gr


Η ΕΕΤΑΑ ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2015 – 2016.

Οι αιτούντες μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους – οριστικά αποτελέσματα – σε ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ : http://www.eetaa.gr/ . Η εφαρμογή απαιτεί την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ, που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής του κάθε υποψήφιου. Παράλληλα από την εφαρμογή θα λαμβάνονται οι κωδικοί μητέρας και παιδιού, ώστε οι αιτούντες να μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και από τους παρακάτω Οριστικούς Πίνακες Ωφελούμενων και Επιλαχόντων, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Οι εντολές τοποθέτησης των ωφελούμενων, θα είναι διαθέσιμες για τις δομές, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ από 13/9/2015.

Οι ωφελούμενες / ωφελούμενοι θα πρέπει να τις αναζητήσουν, στη δομή όπου έχουν επιλεγεί, προκειμένου να εγγράψουν το ή τα παιδιά τους μέχρι και τις 18/9/2015.

Η τοποθέτηση των επιλαχουσών μητερών , εφόσον υπάρξει προκύψει θέση, γίνεται μόνο από την ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με την μητέρα και τη δομή που επιθυμεί να τοποθετηθεί το παιδί της.

Οριστικός πίνακας ωφελούμενων

Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

τοποθέτηση των επιλαχουσών μητέρων, εφόσον προκύψει θέση, γίνεται μόνο από την ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με τη μητέρα και τη δομή που επιθυμεί να τοποθετηθεί το τέκνο της, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω στην παράγραφο 2.7.3 «Διαδικασία Αντικατάστασης».

www.dikaiologitika.gr

ετά την ανακοίνωση των Πινάκων της σύζευξης της ΕΕΤΑΑ που εξέδωσε πριν απο λίγο, οι μητέρες έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν τα τέκνα τους στις Δομές, όπου τοποθετούνται. Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει από την 14/9/2018 μέχρι και τις 18/9/2015. Στην περίπτωση μη προσέλευσης των ωφελουμένων μητέρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι Δομές ενημερώνουν την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

www.dikaiolog των Πινάκων της σύζευξης της ΕΕΤΑΑ που εξέδωσε πριν απο λίγο, οι μητέρες έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν τα τέκνα τους στις Δομές, όπου τοποθετούνται. Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει από την 14/9/2018 μέχρι και τις 18/9/2015. Στην περίπτωση μη προσέλευσης των ωφελουμένων μητέρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι Δομές ενημερώνουν την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

www.dikaiologitika.grακοίνωση των Πινάκων της σύζευξης της ΕΕΤΑΑ που εξέδωσε πριν απο λίγο, οι μητέρες έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν τα τέκνα τους στις Δομές, όπου τοποθετούνται. Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει από την 14/9/2018 μέχρι και τις 18/9/2015. Στην περίπτωση μη προσέλευσης των ωφελουμένων μητέρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι Δομές ενημερώνουν την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

www.dikaiologitika.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο