Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Τα μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου−Λυκείου−ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας», έχουν ορισθεί ως εξής:

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο