Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές στο πλαίσιο του Ν.Δ. 57/1973 και της αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699 Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο