Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Διαδικασία για έλεγχο και υποβολή αίτησης για στεγαστική συνδρομή για επισκευή κτηρίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Ο Δήμος Φαρκαδόνας ενημερώνει τους πολίτες για την διαδικασία ελέγχου και υποβολή αίτησης για στεγαστική συνδρομή για επισκευή κτηρίων , μέσα από τις οδηγίες της ΓΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα παρακάτω:
 
Μετά τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, διενεργούν δευτεροβάθμιους ελέγχους (επανελέγχους) σε κτήρια που από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο χαρακτηρίστηκαν “Μη κατοικήσιμα” ή που δεν είχαν ελεγχθεί.
 
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κυρίως για να:
-Εντοπισθούν τα επικίνδυνα κτήρια
-Εκτιμηθεί αν τα κτήρια παρουσιάζουν βλάβες, οι οποίες τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση
-Διαπιστωθεί η έκταση των βλαβών από τον σεισμό, ώστε να οριοθετηθεί η σεισμόπληκτη περιοχή
 
Κατά τον επανέλεγχο αυτόν τα κτήρια χαρακτηρίζονται ως:
-Κατάλληλα για χρήση (πράσινα) ή
-Κτήρια προσωρινά ακατάλληλα για χρήση (κίτρινα) ή
Κτήρια επικίνδυνα για χρήση (κόκκινα), ανάλογα με τις βλάβες που παρουσιάζουν.
 
Κτήρια που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση (ΚΟΚΚΙΝΑ) ελέγχονται στη συνέχεια από τριμελή επιτροπή προκειμένου να αποφανθεί αν οι βλάβες που παρουσιάζουν τα καθιστούν επικινδύνως ετοιμόρροπα.
 
Επισημαίνεται ότι για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών χορηγεί στεγαστική συνδρομή μετά την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) με την οποία οριοθετείται η σεισμόπληκτη περιοχή και καθορίζονται τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων.
 
Μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής εφόσον οι πολίτες επιθυμούν να ελεγχθούν τα κτήρια ιδιοκτησίας τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α.
 
Σε κάθε περίπτωση , οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν φάκελο επισκευής μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. και να τους χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την επισκευή των κτηρίων τους, εφόσον τα κτήριά τους έχουν υποστεί βλάβες από τον σεισμό οι οποίες μπορούν να επισκευαστούν, ανεξάρτητα αν έχει γίνει έλεγχος των κτηρίων τους από τη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
 
Επίσης για τα κτήρια που χαρακτηρίζονται Επικινδύνως Ετοιμόρροπα, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν μετά την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να τους χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή (ανέγερση νέου κτηρίου) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Κ.Υ.Α.
 
Επιπλέον το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών χορηγεί επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των οποίων η κύρια κατοικία χαρακτηρίστηκε κατά τον δευτεροβάθμιο έλεγχο ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση.
 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος χορήγησης της Σ.Σ. καθορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
 
Πληροφορίες  Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών-Τηλ. Κέντρο 210-8704700.
 

e-mail: gdaefk@ggde.gr, daefk@ggde.gr 

 
 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο