Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Διαβούλευση – Ημερίδα Ενημέρωσης Τοπικού Πληθυσμού στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας στο πλαίσιο της προετοιμασίας του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ Ο.Τ.Α» – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε. Τρικάλων για την περίοδο 2014-2020, διοργανώνει σειρά ενεργειών διαβούλευσης & ενημέρωσης με φορείς και τον τοπικό πληθυσμό. Στόχος είναι το Σχέδιο Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, να σχεδιαστεί μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης, ως αποτέλεσμα διαβούλευσης ανταλλαγής απόψεων και κατάθεσης προτάσεων από τους τοπικούς φορείς.

Οι διαβουλεύσεις / ενημερώσεις έχουν σαν στόχο την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων ή εν δυνάμει επενδυτών και την καταγραφή απόψεων, προτάσεων, ιδεών καθώς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ώστε το νέο πρόγραμμα LEADER να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19 CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 στην περιοχή των Τρικάλων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ Ο.Τ.Α – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. έχει προγραμματίσει διαβούλευση (κλειστή συνάντηση εργασίας με υπηρεσιακούς παράγοντες) στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας, ενώ θα διεξαχθεί και ανοιχτή προς το κοινό ημερίδα ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού για την προώθηση της επιχειρηματικότητας της περιοχής.

Η συγκεκριμένη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου στις 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Φαρκαδόνας, όπου θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο και οι δυνατότητες του νέου προγράμματος LEADER 2014-2020 (κατηγορίες έργων, δικαιούχοι, ύψος ενίσχυσης, επιλέξιμες δαπάνες, κ.λπ.) καθώς και η τεκμηρίωση για την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο