Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 (Β΄1699) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο