Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Διευκρινήσεις για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα “ΣΤΗΡΙ-ΖΩ”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
που επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» (ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για απόρους TEBA/FEAD), μέσω των τριών ΚΕΠ του Δήμου μας, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ
  • Ταυτότητα
  • Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομική χρήση 2014)

Σημείωση : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται :
Προθεσμία Αιτήσεων : Από 15.07.2015 έως 05.08.2015.
Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων :
Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά :
  • είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS),
  • είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης και συγκεκριμένα των τριών ΚΕΠ του Δήμου μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας: 2433022105, 2433033018, 2431352812 – 13).
Η αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο