Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 25/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας σχετικά με τον καθορισμό των δικαιούχων παραχώρησης δημοτικών οικοπέδων για την αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε σήμερα η απόφαση 25/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας σχετικά με τον καθορισμό των δικαιούχων παραχώρησης δημοτικών οικοπέδων για την αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών.
 
Κατά της απόφασης μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.


Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας

 Αθανάσιος Μεριβάκης

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο