Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η λειτουργία Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Φαρκαδόνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 – 2020, και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, εντάσσεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού η χρηματοδότηση για τα επόμενα 3 χρόνια του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας, συνολικού προϋπολογισμού 112.320 €.

 

Η θετική αξιολόγηση του φακέλου, που συντάχθηκε από το Τμήμα Προγραμματισμού και υποβλήθηκε στις 15-11-2016, αφορά τη δημιουργία και λειτουργία της Δομής, σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων, στο ισόγειο του Κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος Φαρκαδόνας, που θα έχει ως στόχο να υποστηρίξει την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Το «Κέντρο Κοινότητας» θα δραστηριοποιηθεί στα εξής πεδία:
Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων υποστήριξης διανομής βασικών αγαθών και σίτισης.

Ωφελούμενοι της πράξης θα είναι κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας θα στελεχωθεί με έναν ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό και έναν ΠΕ Ψυχολόγο, με διαδικασία πρόσληψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου για τρία έτη. Το πρόγραμμα καλύπτει τη μισθοδοσία των στελεχών αυτών και τα λειτουργικά έξοδα.

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας Θανάσης Μεριβάκης αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει προσωπικά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό για την στήριξή του σε ότι αφορά το Δήμο Φαρκαδόνας, επίσης το Δήμο Τρικκαίων για τη συμβολή του, καθώς και τις υπηρεσίες μας που εργάστηκαν για την σύνταξη και την επιτυχή υποβολή του φακέλου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο