Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Επανυποβολή Αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Με στόχο τη σταδιακή επανυποβολή των αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα υπεγράφη και προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση με την οποία παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος, οι οποίες είχαν ως μήνα έγκρισης τον Αύγουστο του 2020 και έλαβαν παράταση ισχύος για τρεις (3) μήνες, βάσει της υπ’αριθμ. Δ13 οικ.3107/68/21-1-2021 (ΦΕΚ 238 Β’) υπουργικής απόφασης.
 
Υπενθυμίζεται ότι:
 
α) Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Μάίου 2021 αίτηση απευθείας από τους αιτούντες, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.
β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.
γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για τρεις μήνες.
 
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται: Α. ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων, Β. Η διάρκεια ισχύος τους και Γ. ο μήνας επανυποβολής όπως διαμορφώνεται μετά και την τελευταία παράταση.
 

Α Μήνας Έγκρισης

Β. Διάρκεια ισχύος

Γ. Μήνας Επανυποβολής

Μάιος 2020

12μηνη

Μάιος 2021

Νοέμβριος 2020

6μηνη

Ιούνιος 2020

12μηνη

Ιούνιος 2021

Σεπτέμβριος 2020

9μηνη

Δεκέμβριος 2020

6μηνη

Ιούλιος 2020

12μηνη

Ιούλιος 2021

Οκτώβριος 2020

9μηνη

Ιανουάριος 2021

6μηνη

Αύγουστος 2020

12μηνη

Αύγουστος 2021

Φεβρουάριου 2021

6μηνη

 

Επίδομα Στέγασης
 
Για το πρόγραμμα Επίδομα Στέγασης δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση. Από την 1/5/2021, θα πρέπει εντός του μήνα λήξης ισχύος της εκάστοτε εγκεκριμένης αίτησης (όπως αυτός αναγράφεται πάνω δεξιά στην αίτηση) να υποβάλλεται νέα αίτηση από τον αιτούντα.
 
 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο