Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Κατανομή θέσεων στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Φαρκαδόνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παρακαλούμε όσοι Παραγωγοί και Επαγγελματίες Πωλητές Λαϊκών Αγορών ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις Λαϊκές Αγορές Φαρκαδόνας & Οιχαλίας να υποβάλουν στο Δήμο Φαρκαδόνας, εντός 25 Αυγούστου 2017, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να προβούμε στη σύνταξη του πίνακα κατάταξης για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των Λαϊκών Αγορών Φαρκαδόνας και Οιχαλίας.

Δικαιολογητικά:

1.    Ταυτότητα

2.    Άδεια πωλητή Λαϊκών Αγορών (Παραγωγική ή Επαγγελματική)

3.    Απόφαση χορήγησης άδειας λαϊκών αγορών ή οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί την παλαιότητα της άδειας

4.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5.    Πιστοποιητικό αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας)

6.Πιστοποιητικό μονογονεϊκής οικογένειας (σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας)

 

Τις αιτήσεις θα προμηθεύονται από το Τμήμα Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης (Καραϊσκάκη 12- Πρώην Δημαρχείο Φαρκαδόνας).

 

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Αθανάσιος Μεριβάκης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο