Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ στο Δήμο Φαρκαδόνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υλοποιείται στο Δήμο μας το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας» των αποφοίτων του Επαγγελματικού Λυκείου Φαρκαδόνας, ένα πρόγραμμα που υλοποιείται με τις οδηγίες και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.
 
Στο θεσμό αυτό ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής (4 ημέρες στο Δήμο και 1 ημέρα στο Λύκειο). Ο μαθητευόμενος συνδέεται µε συμφωνητικό Μαθητείας µε το Δήμο, λαμβάνει αμοιβή σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία και έχει ασφαλιστική κάλυψη.
 
Ο Δήμος αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση, με βάση καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα.
 
Οι εκπαιδευόμενοι σε κάθε περίοδο υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο ΕΠΑΛ, μέσω του οποίου προωθούνται στο Δήμο για μαθητεία υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις, ενώ το όλο πρόγραμμα παρακολουθείται από το Λύκειο.
 
Την προηγούμενη περίοδο μαθήτευσαν τοποθετημένοι σε θέσεις εργασίας στο Δήμο μας 3 εκπαιδευόμενοι ειδικοτήτων Διοίκησης – Οικονομικών Υπηρεσιών και Φυτικής Παραγωγής, ενώ την τρέχουσα περίοδο 4 εκπαιδευόμενοι, Τεχνικοί Φυτικής Παραγωγής.
 
Με πρόγραμμα αυτό το όφελος είναι διπλό και αμφίδρομο:
α) για το Δήμο μας (που με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ είναι ένας από τους πιο υποστελεχωμένους στην Ελλάδα) η ενίσχυσή του με προσωπικό με ελάχιστο κόστος συμμετοχής (ασφαλιστικές εισφορές και μικρό μέρος του ημερομισθίου, περίπου 9 €).
β) για τους εκπαιδευόμενους η εργασιακή εμπειρία, η απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και εφοδίων για την αγορά εργασίας, κάποια οικονομική ανακούφιση αφού λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση περίπου 17 € και βεβαίως ασφαλιστική κάλυψη.
 
Ο Δήμος μας, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οφέλη, θα συνεχίσει να αποτελεί φορέα υποδοχής για το πρόγραμμα Μαθητείας για το Επαγγελματικό Λύκειο της Φαρκαδόνας, και για άλλες ειδικότητες που αυτό προσφέρει και σε αγαστή συνεργασία τόσο με το Λύκειό μας, όσο και με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Μεριβάκης

         

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο