Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

ΣΟΧ 1/2020 ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΥΕ Καθαριστ. Σχολικών Μονάδων)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΣΟΧ 1/2020

Σήμερα 31/8/2020 αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 του Δήμου Φαρκαδόνας για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimosfarkadonas@yahoo.gr από  1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 2 Σεπτεμβρίου 2020.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο