Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Υποβολή αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από το σεισμό της 3ης και 4ης Μαρτίου 2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας ανακοινώνει ότι ξεκινά η υποβολή αιτημάτων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης των δημοτών που έχουν πληγεί από το σεισμό της 3ης και 4ης  Μαρτίου 2021.
Η οικονομική ενίσχυση αφορά:
 
Α. Την εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού 600 € σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του.
Β. Την εφάπαξ χορήγηση επιπλέον 600 € σε πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία των οποίων έχει πληγεί η κύρια κατοικία.
Γ. Την εφάπαξ χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών στην κύρια κατοικία των πληγέντων ή και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν το ειδικό έντυπο-αίτηση καθώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
1. Αίτηση προς συμπλήρωση (διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρκαδόνας www.farkadona.gr).
2. Υπεύθυνη Δήλωση προς υπογραφή (διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρκαδόνας www.farkadona.gr).
3. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους για την επιβεβαίωση κύριας ιδιόκτητης μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας.
4. Πιστοποιητικό της επιτροπής περί μη καταλληλόλητας του σπιτιού που χορηγήθηκε από την Επιτροπή  η οποία έκανε έλεγχο των κατοικιών.
5. Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) για τους ιδιοκτήτες, ή για τους ενοίκους παραχωρημένης κατοικίας, ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο για τους ενοικιαστές (Ε2 του ιδιοκτήτη).
6. Στην περίπτωση πολλών δικαιούχων, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι συναινούν να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος την αίτηση και να λάβει την οικονομική ενίσχυση (χορηγείται η υπεύθυνη δήλωση με την αίτηση).
7. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
8. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.
9. Για τους πολύτεκνους επιπλέον Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
10. Για ΑΜΕΑ επιπλέον Απόφαση έγκρισης ή Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ.
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ
 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις Επιτροπές που θα βρίσκονται στην κάθε Κοινότητα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί άμεσα.
   
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΝΑΝΤΗΣ
 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο