Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Υποβολή προτάσεων στο ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 – 2020 για τη χρηματοδότηση έργων ύδρευσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρκαδόνας σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 17/3/2016 ενέκρινε :
  •  την υπ’ αριθμ. 8/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας «Αντικατάσταση – αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης Φαρκαδόνας» και των τευχών δημοπράτησής της, προϋπολογισμού 526.000,00 ευρώ   
  • και την υπ’ αριθμ. 9/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Παναγίτσας – Γριζάνου – Διασέλλου – Αχλαδοχωρίου» και των τευχών δημοπράτησής της, προϋπολογισμού 1.550.000,00 ευρώ,
που συντάχτηκαν επί θητείας του νυν δημάρχου Φαρκαδόνας κ. Θανάση Μεριβάκη, ώστε να υποβληθεί πρόταση στο ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 – 2020 για τη χρηματοδότηση των έργων.
 
Την ίδια μέρα και μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ, το δημοτικό συμβούλιο, με τη σειρά του ενέκρινε τις παραπάνω δύο μελέτες όπως επίσης και τις προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΦ, ώστε ο Δήμος που διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνική, οικονομική υπηρεσία, απαιτούμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κ.λ.π.) να μπορέσει να αποτελέσει το Φορέα υλοποίησης των έργων.   

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο