Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ “ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

 

Φαρκαδόνα : 11/6/2014

Αρ. Πρωτ.:9376

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                   : 50.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                    : 40.650,40 €

ΦΠΑ                                             :   9.349,60 €                                                                                                              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την τεχνική βοήθεια του Δήμου Φαρκαδόνας,  προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 23/6/2014 και από ώρα 10.00 έως 10.30  ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο  ισόγειο του Δημαρχιακού καταστήματος που βρίσκεται στην οδό Γ. Γεννηματά 1, στη Φαρκαδόνα. Σε περίπτωση ματαίωσης της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη, θα επαναληφθεί στις 30/6/2014 την ίδια ημέρα και ίδια ώρα. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ως την 15.00 μ.μ.  Η διεύθυνση αποστολής είναι:

Δήμος Φαρκαδόνας

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 1, Φαρκαδόνα       

Ταχ. Κωδ.: 42031

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα των κλάδων ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και ΠΕ Περιβάλλοντος και με τις ειδικότητες και τα προσόντα που προβλέπονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Όλα  τα τεύχη του διαγωνισμού, θα διατίθενται από τον Δήμο Φαρκαδόνας στο αντίτιμο των 5,00 €.

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου θα κριθεί τεχνικά αποδεκτή και έχει τη χαμηλότερη τιμή .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Φαρκαδόνας, οδός Γεννηματά αριθμ. 1 και στο τηλέφωνο 2433350020, Ντιούδη Αρχοντία.

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας

 Κων/νος Οικονόμου

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο