Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΒΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενημερώνουμε τους δημότες μας που διαθέτουν σταβλικές εγκαταστάσεις εντός των ορίων του Δήμου και έχουν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες “DANIEL” και “ELIAS” του Σεπτεμβρίου, να προσέλθουν στο Δήμο και για το διάστημα από την Δευτέρα 13/11/2023 μέχρι και την Πέμπτη 30/11/2023 προσκομίζοντας την δήλωση ζημιάς Κ.Ο.Ε. που έχουν κάνει στον ΕΛΓΑ, να αιτηθούν απαλλαγή από τα τέλη σταβλικών εγκαταστάσεων για το διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τέλος του έτους 2023. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υπόχρεοι να έχουν ενεργό συμφωνητικό μίσθωσης. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά στα e-mail : dimosfarkadonas@yahoo.gr και info@farkadona.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο