Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Ανακοίνωση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-7-2018

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η 11η Συνεδρίαση του Δ.Σ. η οποία διακόπηκε λόγω ανωτέρας βίας (διακοπή ρεύματος) θα συνεχιστεί στις 17-7-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30΄.

Κατόπιν τούτου καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να προσέλθουν στη συνεχιζόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης της με αριθμ. πρωτ. 5709/11-7-2018 πρόσκλησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο