Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη 23 Ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 23 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φαρκαδόνας, που εδρεύει στη Φαρκαδόνα Ν. Τρικάλων, και συγκεκριμένα τίς εξής θέσεις, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων

8 μήνες

15

ΔΕ Οδηγών Τρακτέρ

8 μήνες

2

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων

[Γ΄ (C)  Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

8 μήνες

2

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα – φορτωτή)

8 μήνες

2

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (γκρέιντερ)

8 μήνες

2

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο