Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στο ΝΠΔΔ “Πέλιννα” Δήμου Φαρκαδόνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΠΕΛΙΝΝΑ» του Δήμου Φαρκαδόνας Θανάσης Μεριβάκης ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, όπως φαίνεται στα παρακάτω επισυναπτόμενα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο