Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Αντικατάσταση Αποπεράτωση Δικτύου Ύδρευσης Φαρκαδόνας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αντκατάσταση – Αποπεράτωση Δικτύου Ύδρευσης Φαρκαδόνας», συνολικού προϋπολογισμού 427.642,27 € (πλέον Φ.Π.Α 24%).

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο