Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Επισκευές Σχολικών Κτιρίων – Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης Σχολείου Γριζάνου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων – Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δημοτικό σχολείο Γριζάνου», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α 24%).

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο