Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο