Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Δημοπράτηση έργου “Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Φαρκαδόνας”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Ο Δήμος Φαρκαδόνας ενημερώνει για την δημοπράτηση του έργου  “Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Φαρκαδόνας”.
 
H μελέτη αφορά τη συντήρηση και επισκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων στα σημεία που έχουν καταστραφεί (κυρίως αποκατάσταση λακκούβων).
 
Η επισκευή θα γίνει σε δρόμους των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Φαρκαδόνας που παρουσιάζουν φθορές .Ο προϋπολογισμός των εργασιών κατασκευής του έργου ανέρχεται στις 74.400,00 €. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το Ε.Ο., τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση και ο ΦΠΑ 24%.
 
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 04-02-2021 ημέρα Πέμπτη. Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η 10:00 π.μ. και το σύστημα προσφορών είναι με συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2α τουΝ.4412/2016.
 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ κατά ποσοστό 100% (Κ.Α. 30-7333.044)
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας.
 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο