Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Δήμος Φαρκαδόνας-Συντήρηση οδικού δικτύου προς την Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Ορφανού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Ο Δήμος Φαρκαδόνας, ενημερώνει ότι έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου προς εκτέλεση του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου προς την Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Ορφανού”.
 
Η μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών, με την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών τη συντήρηση των υφιστάμενων στο οδικό δίκτυο προς την μονή Ορφανού της Δ.Κ. Οιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας συνολικού μήκους 4.400 μ.
 
Προβλέπεται να εκτελεσθούν κυρίως οι ακόλουθες εργασίες:
 
Καθαρισμός των ερεισμάτων και τάφρων απορροής από φερτά υλικά.
Καθαρισμός υφιστάμενων οχετών.
Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου απορροής σε διάφορα σημεία.
Επισκευή φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος.
Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων επικινδύνων θέσεων.
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60.000,000 € με ΦΠΑ.
 
Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 02-02-2021 ημέρα Τρίτη.  Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η 10:00 π.μ. και το σύστημα προσφορών είναι με συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2α τουΝ.4412/2016
 
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ κατά ποσοστό 100% (Κ.Α. 30-7333.044)
 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο