Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Έναρξη πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδυσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας, σε συνεργασία με αδειοδοτημένη εταιρία ανακύκλωσης ειδών ιματισμού και υπόδησης, ξεκινά την τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης για άχρηστα:

• ρούχα
• υφάσματα
• υποδήματα
σε σημεία ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών με σκοπό, την διαλογή στην πηγή των ανωτέρω άχρηστων πλέον υλικών.
 
Θέλουμε να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία για τη συνέχιση του κύκλου ζωής των μεταχειρισμένων ειδών. Θεωρούμε πως αποτρέποντας τη ταφή και τη γενικότερη υποβάθμιση του περιβάλλοντος, επιτυγχάνουμε τελικά εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, οι οποίες αποτελούν βασικές αρχές της ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα και με την ισχύουσα εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
 
Η συλλογή και μεταφορά των συλλεγχθέντων υλικών γίνεται αποκλειστικά με δαπάνες και μέσα της εταιρείας στις ιδιόκτητες αποθήκες της στη Θεσσαλονίκη. Στην συνέχεια τα υλικά προωθούνται στο εξωτερικό σε εξειδικευμένο εργοστάσιο διαλογής και ταξινόμησης.
 
Στο εργοστάσιο διαλογής ανακτάται κατά μέσο όρο το 85% των εισερχομένων αποβλήτων ένδυσης και οδηγείται τελικώς προς επαναχρησιμοποίηση αυξάνοντας έτσι τον κύκλο ζωής τους, ενώ τα υπόλοιπα 13-15% οδηγούνται σε βιομηχανίες ανακύκλωσης για παραγωγή κουβερτών, μαξιλαριών ή υλικών πλήρωσης στρωμάτων ενώ τελικά μόλις το 0,22 % οδηγείται προς ταφή.
 
Στην Α’ Φάση υλοποίησης του προγράμματος η εταιρεία τοποθετεί 10 συνολικά κάδους. Η επέκταση του δικτύου κάδων θα πραγματοποιείται σταδιακά λαμβάνοντας ανατροφοδότηση από την εμπειρία εφαρμογής ενώ οι κάδοι θα αδειάζονται σε τακτά διαστήματα.
 
Τα οφέλη του Δήμου είναι τα εξής:
 
Μείωση των ποσοτήτων που οδηγούνται για ταφή προς το ΧΥΤΑ Τρικάλων και εμπέδωση της οικολογικής συνείδησης.
 
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες αναλύσεις της ποιοτικής σύστασης των απορριμμάτων που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Τρικάλων ένα ποσοστό που κυμαίνεται περίπου στο 5 – 6,0% αντιστοιχεί σε υφάσματα και προϊόντα δέρματος. Με βάση την ετήσια παραγωγή αποβλήτων του δήμου μας που ανέρχεται περίπου στους 25.000 τόνους απορριμμάτων/έτος τα απόβλητα ειδών ένδυσης και υπόδησης που οδηγούνται προς ταφή ανέρχονται περίπου στους 1.200 – 1.500 τόνους/έτος ή αντίστοιχα 8–10 kgr /κάτοικο/έτος.
 
Το δυνητικό όφελος από την αποφυγή του τέλους ταφής σε περίπτωση εκτροπής του συνόλου των αποβλήτων ένδυσης και υπόδησης θα μπορούσε να ανέλθει στα 15.000 € /έτος.
 
Ανταπόδοση προς τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Φαρκαδόνας
 
Η εταιρεία δεσμεύεται να αποδίδει δωρεάν, ως ανταποδοτικό όφελος, ένα σημαντικό ποσοστό ανακτηθέντων ειδών ένδυσης και υπόδησης είτε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο όταν λειτουργήσει είτε σε άλλες κοινωνικές δομές του δήμου. Όλα τα είδη θα βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του υγειονομικού κανονισμού περί μεταχειρισμένων ρούχων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο