Ημερομηνία:

Κοινοποίηση:

Επέκταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας για άλλα 2 έτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 
Δεκτή έγινε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας η εισήγηση του Δημάρχου Σπυρίδωνα Αγναντή για παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας μέχρι και την 30/06/2022.
Οι σημαντικές δράσεις του Κέντρου Κοινότητας, κρίθηκε ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστούν, καθώς αποτελούν βασικό πυρήνα για τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.
Ο Δήμος Φαρκαδόνας έχει προχωρήσει στην έναρξη λειτουργίας δομής Κέντρου Κοινότητας  από το 2017. Στόχος  αποτελεί η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή.
Το έργο του Κέντρου Κοινότητας υποστηρίζεται από το Τμ. Προγραμματισμού, σε συνεργασία με τη Δ/νση Διοικητικού και τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
 
Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών 
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
Το Κέντρο Κοινότητας έχει να επιδείξει ιδιαίτερα σημαντικό έργο σε τομείς όπως:
  • Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
  • Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (παιδικοί σταθμοί)
  • Πρόγραμμα επισιτιστικής συνδρομής με διανομές τροφίμων
  • Δράσεις προληπτικής ιατρικής
  • Συμβουλευτική Εργασίας
  • Πληθώρα δράσεων κοινωνικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης
Εκτός από την αμφίδρομη σχέση συνεργασίας που έχει το Κέντρο Κοινότητας με το Τμ. Προγραμματισμού, έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες και με πληθώρα φορέων εκτός δομών Δήμου (Κέντρο  Υγείας Φαρκαδόνας, Κοινοπραξία «Στηρίζω», Πανεπιστήμια, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Ε.Ε.Τ.Α.Α. κλπ.), γεγονός που προσδίδει πολλαπλασιαστικά οφέλη στη λειτουργία του.
 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο